Triển lãm mới nhắm đến khách hàng mới

Năm nay, Fischer Asia quyết định tạo ra một nền móng mới và lần đầu tiên tham gia Metalex Viet Nam. Triễn lãm diễn ra từ ngày 8 – 10 tháng 10 năm 2015 và tập trung vào công nghiệp cơ khí Việt Nam. Cùng với hơn 500 công ty khác, chúng tôi trưng bày năng lực và dịch vụ trong lĩnh vực đột dập. Chúng tôi mời các khách quan tâm và đại diện của các khách hàng tiềm năng thăm gian hàng của chúng tôi tai quầy H25 Triển lãm diễn ra tại Trung Tâm Triễn Lãm và Hội Nghị (SECC) tại quận 7, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Để biết thêm chi tiết, vui lòng lien hệ www.metalexvietnam.com