Giải pháp tất cả trong một


Bên cạnh việc sản xuất sản phẩm dập kim loại và khuôn dập kim loại, chúng tôi cũng cung cấp chế tạo và lắp ráp toàn bộ sản phẩm. Như là một dịch vụ bổ sung, chúng tôi cung cấp  sản phẩm hàn và lắp ráp bằng tay, để chuyển đổi từ  nhiều chi tiết riêng lẻ thành một sản phẩm hoàn thiện.

Toàn bộ phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Hỗ trợ trong quá trình phát triển sản phẩm
  • Sản xuất sản phẩm dập kim loại và dập vuốt sâu.
  • Quản lý các chi tiết mua ngoài.
  • Lắp ráp linh kiện thành sản phẩm hoàn thiện.
  • Thiết kế đóng gói và quản lý.

 

Đặc biệt trong lắp ráp, chung tôi áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn LEAN để đạt năng suất cao nhất mà vẫn giữ chất lượng sản phẩm không đổi. Hơn thế, chúng tôi luôn luôn thiết lập các công đoạn kiểm tra chất lượng trong quy trình của chúng tôi để đạt được chính sách Lỗi Bằng Không, để đảm bảo khách hàng của chúng tôi chỉ nhận được sản phẩm với chất lượng mong đợi.