skip to Main Content

Fischer Asia

Fischer ASIA là nhà cung cấp các sản phẩm dập kim loại và khuôn dập kim loại theo nhu cầu riêng của khách hàng. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ khâu lập kế hoạch và hiện thực các yêu cầu riêng của họ đến khi các hoạt động dập kim loại phức tạp.

Chúng tôi thấy mình là đối tác tin cậy cho sản xuất hàng loạt các chi tiết dập kim loại và chi tiết dập vuất sâu. Hơn  thế, chúng tôi thiết kế và chế tạo khuôn dập chính xác và giải pháp về khuôn để cung cấp cho khách hàng hàng triệu sản phẩm với chất lượng không đổi.

 

Khuôn Dập/ Công Cụ

Để thiết kế các công cụ, chúng tôi tin tưởng vào sự hiểu biết lâu đời của bộ phận thiết kế của chúng tôi ở Đức.

Sản phẩm dập kim loại

Do công nghệ báo chí khác nhau trong công viên máy của chúng tôi, chúng tôi có thể sản xuất các bộ phận dập và tạo hình khác nhau.

Lắp ráp linh kiện

Ngoài việc sản xuất các bộ dập duy nhất, chúng tôi còn cung cấp chế tạo và lắp ráp toàn bộ các bộ phận.

Sản phẩm của chúng tôi

Xem lại danh mục sản phẩm mà chúng tôi phục vụ cho các doanh nghiệp.
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Back To Top